עלות אחסון ותחזוקה שנתית.

לא כולל עלות תפעול.

1,000.00